Sprawdzanie narzędzi pomiarowych

Wystawiamy Świadectwa wzorcowania - Spółka nasza zarejestrowana jest w Okręgowym Urzędzie Miar we Wrocławiu nr 603 p2,3/14.02.83.


Posiadamy odpowiednio wyposażone laboratorium pomiaru długości kąta:

 • narzędzia suwmiarkowe o zakresie pomiarowym 0-250 mm,
 • narzędzia suwmiarkowe o zakresie pomiarowym 0-600 mm,
 • narzędzia suwmiarkowe o zakresie pomiarowym 0-1500 mm,
 • narzędzia mikrometryczne o zakresie pomiarowym 0-100 mm,
 • narzędzia mikrometryczne o zakresie pomiarowym 100-300 mm,
 • narzędzia mikrometryczne o zakresie pomiarowym 300-500 mm i powyżej,
 • czujnik zębaty zegarowy o zakresie pomiarowym 0-10 mm,
 • kątomierz uniwersalny o zakresie pomiarowym 0-360°,
 • przedłużenie średnicówek,
 • kątownik 32 – 160 mm,
 • kątownik 160 – 500 mm,
 • kątownik 500 – 1000 mm,
 • liniał kreskowy sztywny,
 • liniał kreskowy zwijany,
 • płytki wzorcowe,
 • poziomica.

 

 

Sporządzamy protokoły wybrakowania narzędzi pomiarowych.