WODOCIĄGI I KANALIZACJA

 

OGŁOSZENIE - TARYFA W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

 

 

Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o. o. w Przyworach, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Wiejska 13 informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GŁ.RET.070.7.103.2018.EK z dnia 26 kwietnia 2018 r. zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie z dniem 29 maja 2018 roku.

 

TARYFA W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę - zobacz (format .PDF)

 

 

 

ZMIANA ADRESU „KOMUNALKI”

 

 

 

INFORMUJEMY UPRZEJMIE, ŻE Z DNIEM 31.07.2017 DZIAŁ WODOCIĄGI I KANALIZACJA W TARNOWIE OPOLSKIM ZOSTAJE PRZENIESIONY DO SIEDZIBY GŁÓWNEJ PTI SP. Z O.O. PRZY UL. WIEJSKIEJ 13 W PRZYWORACH. TAM TEŻ ZOSTANIE PRZENIESIONA KASA I OBSŁUGA KLIENTA. PŁATNOŚCI MOŻNA RÓWNIEŻ DOKONYWAĆ BEZ PROWIZJI W BANKU ZACHODNIM WBK W TARNOWIE OPOLSKIM.

 

 


Ogłoszenie w sprawie taryf na wodę.

PARK TECHNOLOGICZNO-INNOWACYJNY SP. Z O.O.
ul. Wiejska 13, 46-050 Przywory

ogłasza

taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązującą od dnia 01 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku na terenie Gminy Tarnów Opolski i miejscowości Grabów - Gmina Izbicko, na podstawie art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) oraz Uchwały nr XXXV/271/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 13 lipca 2017 r.
 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczanie wody:
cena za dostarczanie 1 m3 wody:       3,06 zł
cena opłaty abonamentowej miesięcznie od jednego wodomierza głównego:  3,25 zł

Do cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. 

prezes zarządu
Wojciech Sagański 

pobierz plik .pdf

pobierz plik .doc

 

 

 

Adres siedziby:  Dział Wodociągi i Kanalizacja ul. Cmentarna 5,  46-050 Tarnów Opolski
e-mail: zgkim@tarnowopolski.pl
tel./fax: 77 4 644 208
tel.: 77 4 645 425

 

 

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

Kasa czynna:
poniedziałek – piątek: 7:00 – 14:30

Pogotowie wodociągowe - tel.: 506 675 682 
(po godz. 15 i w dni wolne od pracy)

Pogotowie kanalizacyjne PTI Przywory (Kąty Op., Przywory) - tel.: 506 675 682
(po godz. 15 i w dni wolne od pracy)

Pogotowie kanalizacyjne WiK Opole (Nakło, Miedziana, Tarnów Op. Kosorowice) - tel.: 994
lub 77 44 35 664 lub 77 44 35 662  

Zimowe utrzymanie dróg gminnych - tel.: 503576146 

Ogłoszenie w sprawie taryf na wodę.