WODOCIĄGI I KANALIZACJA

adres siedziby: dział Wodociągi i Kanalizacja, ul.Wiejska 13, 46-050 Przywory. e-mail: wik@pti-przywory.pl godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7:00 - 15:00 Wpłaty proszę dokonywać na indywidulany nr konta wskazany na fakturze, przelewem lub gotówką w banku. Wpłaty dokonywane Banku Spółdzielczym w Krapkowicach Oddział w Tarnowie Opolskim ul. Ks. Klimasa 32 oraz Filia w Przyworach ul. Wiejska 85, są zwolnione z prowizji.
dział Wodociągi i Kanalizacja, ul.Wiejska 13, 46-050 Przywory.